Din portal

Mennesker er forskjellige, og trosrommet er stort. Denne portalen handler om å være der du er – i det som betyr noe for deg. Det som gir livet påfyll og mening.

Portalene er et forsøk på å utvide det tradisjonelle rommet
for tro og omfatter ulike aspekter ved livet og tilværelsen. Samtidig er Gud større enn det vi mennesker kan fatte, og menneskeskapte kategorier og portaler vil aldri kunne favne hele Guds eksistens og fylde.

Hvem vet egentlig hvor Gud er å finne? Svaret på det er ingen og alle på samme tid. For ingen kan bevise hvor Gud er, like fullt kan man tenke seg at det finnes en tråd inn til Gud for hvert menneske. En kontakt som bare er mellom Gud og den enkelte.

Det var en gang en klok kvinne som sa: «Gud er grenseløs – det er vi mennesker som setter grenser for det uoppdagede og guddommelige. Gud møter oss på så ufattelig mange måter, Gud er til stede over alt – han er allestedsnærværende.»

Kvinnen hadde en gang besøk av en fotograf. Neste gang han kom innom, hadde han med seg en gave. Det var et svart/hvitt foto i ramme. På bildet var det et kors, badet i vakkert sollys. Mannen sa: «Her er et fotografi jeg tok i hjemmet ditt sist gang jeg var her.» «Nei, det kan ikke stemme» sa kvinnen, «jeg har ikke et sånt kors i mitt hjem.» Mannen smilte mot henne og sa: «Jo, du har det. Da jeg var hos deg, satt jeg på den gamle krakken på kjøkkenet. Hvis du ser på naglene som holder krakken sammen, så er de formet som små kors.» Kvinnen ble svært forbauset. Krakken hadde vært i familiens eie siden 1600-tallet, og de brukte den hver dag. Likevel hadde hun aldri oppdaget de små korsene som var til stede på kjøkkenet hennes, som små tegn, midt i den travle hverdagen.

Kanskje er tro noe annet enn du har tenkt? Opplevelser eller steder der Gud kan tre fram
og møte noe i deg? Eller noe kjent og trygt du allerede har med deg?