Om portalene

Finnes det noe større enn oss selv? En kraft? Noe guddommelig og hellig? Gud?

Om portalene

Tro finnes i mange former. Her presenteres ulike portaler til tro. Portalene leder inn til noe nytt, der tro kan oppdages.

Portalene handler om livet, om små og store erfaringer du kan ha i møte med natur, kultur, mennesker, høytidene og deg selv. Opplevelser som på ulike måter berører deg.

Kan portalene åpne opp for Gud og gi rom for noe større?